JOGSZABÁLYOK

I. Zaj és rezgés elleni védelem:

 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
 • 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
 • 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről
 • 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
 • 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről.
 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
 • 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtéképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól.
 • 27/2008. (XII. 3.) KVvM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 • 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

II. Radonsugárzás:

 • 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • Commission Recommendation of 21 february 1990 on the protection of the public against indoor exposure to radon.
 • Council Directive 96/29/EURATOM of 13 May 1996 laying down basic safety standard for protection of the health of workers and general public against the danger arising from ionizing radiation.

III. Épületenergetika:

 • 176/2008 (VI. 30.) Korm rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról.

« Vissza a főlapra

Hasznos információk

Sylomer és Sylodyn rezgéscsillapítás

- építőipari/vasúti és ipari rezgésszigeteléseknél
- Vasúti alágyazati szőnyegekben, aljzatokban, sínalátétekben és alátét lemezekben
- Felületi, vonalszerű és pontszerű alátámasztásokban épületeknél
- Lépéshang szigeteléséhez
- Lépcsők és fordulók alátámasztásánál
- Gépek és gépalapok alátámasztásánál

ZAJVÉDELMI SZEMINÁRIUM

Dátum:
2014. november 5-7.

Helyszín:
Hotel Família
8021 Zamárdi, Endrédi u.1/a.